Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

SV 252/2016 Ob-1832/16, Stran 801
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka SV 252/2016 z dne 29. 3. 2016 je enosobno stanovanje, v izmeri 36,79 m2, v pritličju stanovanjske hiše s pripadajočim kletnim prostorom, na naslovu Cesta v Rošpoh 39, 2351 Kamnica, ki stoji na parc. št. 38/3, k.o. 636 – Kamnica, ID znak: 636-38/3-0, za katerega v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina in katerega lastnika je zastavitelj Nakić Slobodan do celote 1/1 (ena / ena), zastavljen v korist upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ: 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 44.000,00 EUR s pripadki ter zapadlostjo 1. 4. 2036.

AAA Zlata odličnost