Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 02/021/01-105/16 Ob-1818/16, Stran 794
Na podlagi 25. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, objavlja razpis za delovno mesto
direktor zavoda 
za mandatno dobo 4 let in z možnostjo ponovnega imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– da predloži program dela in razvoja zavoda.
Organizacijska, poslovna in upravljavska znanja se bodo ugotavljala na podlagi predloženih programov.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba in izpolnjevanje pogoja glede vodstvenih izkušenj;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor pridobitev podatkov iz prejšnje alineje po uradni dolžnosti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za razpisno komisijo – Ne odpiraj« na naslov: Služba za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

AAA Zlata odličnost