Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Ob-1839/16, Stran 731
Sprememba javnega razpisa 
BSC, d.o.o., Kranj objavlja spremembe Javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji, objavljenega dne 9. 10. 2015 v Uradnem listu RS, št. 76/15:
– V poglavju 2 Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa se črta besedilo »Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/13 s spremembami), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A)«.
– Prvi odstavek poglavja 3 Predmet javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji (v nadaljevanju RGS Gorenjska) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje s sodelujočimi bankami, ki so opredeljene v prilogi razpisne dokumentacije-Kreditni pogoji sodelujočih bank RGS Gorenjska.«. Črta se tabela s seznamom bank.
– Tretja alineja prvega odstavka v poglavju 5 Finančni pogoji, točki 5.1 Splošni finančni pogoji se spremeni tako, da se glasi: »– doba vračanja kredita je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16. 5. 2025.«.
Javni razpis s spremembami in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani izvajalca Regijske garancijske sheme za Gorenjsko regijo, BSC, d.o.o., Kranj: www.bsc-kranj.si.
BSC, d.o.o., Kranj

AAA Zlata odličnost