Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

N 42/2015 Os-1704/16, Stran 728
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Mirana Kavčič, Ljubinj 26, Tolmin, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana Makuca v Tolminu, zoper nasprotne udeležence: 1. Marija Tinta Morel, Gorenje polje 6, Deskle, 2. Jean Michel Morel, Šlovrenc 4, Dobrovo v Brdih, 3. Isabelle Morel Bera, Moste 16/C, Komenda in 4. Andre Arbili, 301 CH de la Bastide, Rouge, Les Espinets, 06570 St. Paul de Vence, Francija, zaradi delitve stvari v solastnini, četrtemu nasprotnemu udeležencu: Andre Arbili, 301 CH de la Bastide, Rouge, Les Espinets, 06570 St. Paul de Vence, Francija, ki je sedaj neznanega prebivališča, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, za začasnega zastopnika, ki ga bo zastopal v tem nepravdnem postopku postavilo Ivana Rutarja, odvetnika v Solkanu, Cesta IX. korpusa 100.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 3. 2016