Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

In 285/2015 Os-1507/16, Stran 728
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Kseniji Lorenčič, v izvršilni zadevi upnika Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor, zoper dolžnika Stanka Ferliča, neznanega naslova prebivališča, zaradi izterjave 82.847,42 EUR s pp, na podlagi 82. člena ZPP sklenilo:
dolžniku Stanku Ferliču se postavi začasni zastopnik Ivan Starčevič, odvetnik iz Maribora, Partizanska cesta 30, Maribor, ki bo zastopal dolžnika v izvršilni zadevi In 285/2015 vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 2015