Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

III P 262/2015 Os-1273/16, Stran 728
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Petri Umek, v pravdni zadevi tožeče stranke Roberta Markoja, Tovarniška 1, Poljčane, ki ga zastopa Slavko Vesenjak, odvetnik v Mariboru, zoper toženo stranko Ivana Sagadin, Na Boč 17, Poljčane, zaradi plačila odškodnine (75.000,00 EUR s pp), o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
Toženi stranki Ivanu Sagadinu se v pravdni zadevi opr. št. III 262/2015 kot začasna zastopnica postavi odvetnica Breda Gobec - Vrtovec, Glinškova ul. 6, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2016