Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

P 2/2016 Os-1629/16, Stran 727
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Peter Cerar, Obrh pri Dragatušu 4, Dragatuš, ki ga zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke: neznani in neznano kje živeči dediči po pokojni Katarini Štefanič, Zapudje 14, Dragatuš, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 600,00 EUR v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 3. 2. 2016 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Katarini Štefanič, Zapudje 14, Dragatuš.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Katarini Štefanič, Zapudje 14, Dragatuš, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 3. 2. 2016