Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

II N 24/2015 Os-1570/16, Stran 727
Okrajno sodišče v Brežicah, je po okrajni sodnici Danijeli Knez Molan v nepravdni zadevi predlagatelja: Ivica Daskijević, Račja vas 25, Cerklje ob Krki, ki ga zastopa Marjan Černe, odvetnik v Brežicah in nasprotne udeleženke Anite Parasiliti, Hauptstr. 36, 74206 Bad Wimpfen, zaradi razdružitve solastnega premoženja, s sklepom z dne 29. 2. 2016 nasprotni udeleženki Aniti Parasiliti, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, postavilo začasnega zastopnika, odvetnico Petro Valentinčič, Pod obzidjem 26, Brežice, ker nasprotna udeleženka prebiva v tujini in po pozivu sodišča ni imenovala pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko zastopala vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. 3. 2016