Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

N 118/2013 Os-1610/16, Stran 727
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Ulica heroja Šlandra 23, stoječi na parc. št. 657-1800/1, na predlog predlagateljice Sonje Karba, Radvanjska cesta 61, Maribor, ki jo zastopa Nips nepremičnine, Sabina Grabner s.p., ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; zoper nasprotne udeležence: 1. Herbert Lah, Pekel 32, Pesnica pri Mariboru; 2. Marija Stojan, Pekel 32, Pesnica pri Mariboru; 3. Mihaela Giebel, Hartmannsweilerstrasse 47, Frankfurt, Nemčija; 4. Oskar Lah, Lorentzstrasse 81, München, Nemčija in 5. Andreas Lah, Lechstrasse 1, Putzbrunn, Nemčija, 29. 2. 2016 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe z dne 26. 9. 2005 sklenjene med prodajalcem DAS investicije Sauli Daniel Angel s.p., Šolska ulica 5, Maribor in in kupovalko Sonjo Karba, Radvanjska cesta 61, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 1 v III. nadstropju večstanovanjskega objekta Ulica heroja Šlandra 23, Maribor, v izmeri 63,46 m², od tega kleti, v izmeri 3,00 m², stoječe na parceli št. 1800/1 in 1800/2, k.o. Maribor – grad in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Sonje Karbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 2. 2016