Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Št. 4261-01/2016 Ob-1779/16, Stran 725
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005, Uradni list RS, št. 2/13), v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) Občina Bovec objavlja
javni poziv 
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse v Občini Bovec 
I. Poziv novim zavezancem
Občina Bovec poziva nove zavezance iz 9. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati v predpisani priloženi obrazec in jih do vključno 29. 4. 2016 poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Slika 1
II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo oprostitvene razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance po 9. členu Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec), da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto 2015, kot sledijo iz druge alinee 7. člena odloka, lahko do postavljenega roka (kolikor tega še niso storili) podajo vlogo za oprostitev plačila letnega pavšalnega zneska turistične takse za leto 2015. Iz preteklih izpolnjenih obrazcev se upoštevajo zgolj podatki o uporabni površini in številu ležišč, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je njihovo upravičenost treba izkazovati vsako leto sproti za preteklo leto. Oprostilni razlogi so le stalno bivališče ali oddaja v najem za bivanje, invalidnost in nebivalnost objekta, ki se dokazuje s fotografijami.
Vloge z oprostitvenimi razlogi in utemeljitvijo pošljite na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec do vključno 29. 4. 2016.
Odlok in Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov, sta v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna koli pojasnila smo vam na voljo na tel. 05/38-41-911 (kontaktna oseba: Patricija Muršič) in 05/38-41-902 (kontaktna oseba Vesna Cuder).
Občina Bovec