Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1782/16, Stran 717
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami), 27. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje in sklepa Sveta zavoda z dne 17. 3. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še:
– imajo univerzitetno izobrazbo;
– imajo najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj;
– imajo ustrezna organizacijska in upravljalska znanja;
– predložijo vizijo in strategijo razvoja zavoda ter opredelijo svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom in življenjepisom naj kandidati predložijo do 9. 4. 2016 v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor, 3000 Celje, z oznako: »Prijava na razpis za direktorja Splošne bolnišnice Celje – Ne odpiraj!«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje