Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1755/16, Stran 716
Na podlagi drugega odstavka 58. člena ZOFVI razpisuje Svet zavoda Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, delovno mesto
ravnatelja 
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;)
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. novembra 2016.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati morajo k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli najkasneje v 4 mesecih od objave razpisa.
Svet zavoda Glasbene šole Radovljica