Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1778/16, Stran 712
Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Podvelka (MUV, štev. 26/2015)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Podvelka
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite: na sedežu Občine Podvelka ter na spletni strani Občine Podvelka: http://www.podvelka.si.
Kontakt za dodatne informacije tel. 02/876-910 (Uljana Brunšek), e-pošta: uljana.brunsek@podvelka.si.
Rok za oddajo ponudb je 25. 4. 2016 do 12. ure, odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2016 ob 12.30, v sejni sobi Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka.
Občina Podvelka