Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1765/16, Stran 667
Sprememba javnega razpisa 
Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavlja spremembe javnega razpisa garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/15 z dne, 27. 11. 2015.
V točki 3. »Predmet javnega razpisa« se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji (RGS Goriške regije) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije – »Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške regije«.«
Briše se tabela s seznamom bank.
V točki 9. »Razpisna dokumentacija« se spremeni prvi odstavek, tako, da se glasi:
»Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa s spremembami (neuradno prečiščeno besedilo), Navodila za izdelavo popolne vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi obrazci:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije RGS Goriške regije,
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroka,
– Priloga št. 2: popis upravičenih stroškov,
– OBR št. 2: Pristopna izjava v RGS Goriške regije,
– OBR št. 3: Izjava o prejeti višini državne ali »de minimis« pomoči,
– OBR št. 4: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 5: Vzorec vmesnih in končnih poročil,
– OBR št. 6: Vzorec Pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 7: Vzorec Besedila garancije,
– OBR št. 8: Vzorec opreme ovojnice
in Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške regije.«
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
Razvojna agencija ROD Ajdovščina