Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

II N 278/2014 Os-3257/15, Stran 606
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnemu sodniku Andreju Brezniku v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Muharem Ajdinović in 2. Sabina Ajdinović, oba Močnikova ulica 6, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 2. Ana Bednaršek, Ulica 1. maja 6, Metlika, 3. Damjan Bradač, 4. Klavdija Sosič, 5. Baldomir Svetličič, 6. Alenka Vitlov, 7. Egon Hussu, 8. Ian Opara, 9. Stevan Tošić, 10. Anica Tošić, 11. Breda Repič, 12. Aleša Marjana meško, 13. Marija Danijela Hiter, 14. Mladen Milinović, 15. Žarko Barešič, 16. Ksenija Barešič, vsi Močnikova ulica 6, Ljubljana, 17. Ljudmila Jamnik, Kolodvorska ulica 25, Ribnica, 18. Majda Cimperman, 1019 East 74 ST, Cleveland, Ohio 4410 B, ZDA, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Borut Obrekar, Beblerjev trg 3, Ljubljana, 19. Borut Obrekar, Beblerjev trg 3, Ljubljana, 20. Anton Tomažič, 21. Jožica Tomažič, 22. Branislavka Flere, vsi Močnikova ulica 6, Ljubljana, ob udeležbi zakonitega udeleženca – upravnika stavbe: G.V. Center, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, Ljubljana – Črnuče, ob udeležbi prijaviteljev udeležbe: 1. SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 2. Špela Pogačnik Nose, Prule 6, Ljubljana, 3. Barbara Pogačnik, 4. Roman Homan, 5. Tatjana Homan, vsi Močnikova ulica 6, Ljubljana, 6. Iztok Golobič, Ivanja vas 14, Mirna Peč in 7. Vesna Odar, Močnikova ulica 6, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, dne 9. 10. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o premoženjskih pravicah in zavezanostih, sklenjene dne 23. 6. 1972 med Stanovanjsko zadrugo „Železničar“ Ljubljana in Zdenko Ambrož, katere predmet je bilo dvoinpolsobno stanovanje, jugozahodne lege, s št. 7, v stavbi z naslovom Močnikova ulica 6, Ljubljana, z ident. 1726-170, ki je povezana s parcelo št. 86/4, k.o. 1726 – Šentpeter,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene neznanega datuma med prodajalcem Zdenko Ambrož in kupcem Bogdanom Pogačnikom, katere predmet je bilo dvoinpolsobno stanovanje, vrata št. 7, ki sestoji iz 2 ½ sob, 1 kuhinje, 1 predsobe, 1 stranišča in kopalnice, v skupni koristni površini 55,28 m2,ter kleti in balkona, v stavbi z naslovom Močnikova ulica 6, Ljubljana, z ident. 1726-170, ki je povezana s parcelo št. 86/4, k.o. 1726 – Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka Špele Pogačnik Nose in Barbare Pogačnik.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti