Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1601/16, Stran 605
Dne 26. 2. 2016 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen notarski zapis Skupnega načrta čezmejne združitve z dne 22. 2. 2016 in Pogodbe o pripojitvi z dne 23. 2. 2016, sklenjena med prevzemno družbo ADRIATICA.NET d.o.o., s sedežem na naslovu Izidora Kršnjavog 1, Zagreb, Republika Hrvaška, in prevzeto družbo, ADRIATICA.NET, turistična agencija, d.o.o., s sedežem na naslovu Pražakova ulica 4, Ljubljana, Republika Slovenija.
Na sedežu prevzete družbe imajo družbeniki družb vsaj mesec dni pred sprejetjem sklepa družbenika o soglasju za čezmejno združitev, vsak delovni dan v delovnem času družbe možnost vpogledati v Notarski zapis Skupnega načrta čezmejne združitve z dne 22. 2. 2016, Pogodbo o pripojitvi z dne 23. 2. 2016 in ostale listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1. Družbeniki imajo pravico zahtevati, da se jim najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročijo prepisi navedenih listin.
1. Firma, pravnoorganizacijska oblika in sedež prevzemne družbe: »ADRIATICA.NET d.o.o.«, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Zagrebu, poslovni naslov: Izidora Kršnjavog 1, Zagreb, Republika Hrvaška Firma, pravnoorganizacijska oblika in sedež prevzete družbe: »ADRIATICA.NET, turistična agencija, d.o.o.«, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Pražakova ulica 4, Ljubljana, Republika Slovenija.
2. Registrski organi, pri katerih so za vsako družbo, ki se čezmejno združuje, shranjene listine iz drugega odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS, in številke, pod katerimi so te družbe vpisane v register: Prevzemna družba, ADRIATICA.NET d.o.o., je vpisana pri registrskem organu Trgovinskega sodišča v Zagrebu, pod matično številko subjekta 080427370. Prevzeta družba, ADRIATICA.NET, turistična agencija, d.o.o., je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod matično številko 1689835000.
3. Način za uveljavitev pravic upnikov in imetnikov deležev vsake od družb, ki se čezmejno združuje, in naslov, na katerem lahko brezplačno pridobijo popolne informacije o tem: Upniki in imetniki deležev vsake od obeh družb, ki sta udeleženi pri čezmejni združitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v dveh mesecih po vpisu čezmejne združitve v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev v smislu 622.j člena ZGD-1. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila. Naslov, na katerem lahko upniki in imetniki deležev vsake od obeh družb, ki sta udeleženi pri čezmejni združitvi, pridobijo popolne informacije o tem je: »ADRIATICA.NET d.o.o.«, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Zagrebu, poslovni naslov: Izidora Kršnjavog 1, Zagreb, Republika Hrvaška
ADRIATICA.NET d.o.o.
ADRIATICA.NET, turistična agencija, d.o.o.

AAA Zlata odličnost