Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1640/16, Stran 595
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica, razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda, z dne 21. 1. 2016, delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 8. 2016.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu-kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica, s pripisom Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno dobo 5 let, priloži naj tudi kratek življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obveščeni/e o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti