Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1619/16, Stran 595
Svet zavoda šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 2. seje Sveta zavoda šolskega centra Slovenj Gradec, dne 29. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole Slovenj Gradec za mandatno obdobje petih let 
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), in sicer:
– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne šole,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja šole za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu s 107.a členom ZOFVI.
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 1. 2017.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda šolskega centra Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost