Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 9000-1/2016 Ob-1615/16, Stran 594
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Konstitutivne in 1. redne seje Sveta zavoda BIC Ljubljana z dne 3. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice Živilske šole
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Živilske šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september 2016 oziroma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče, da ni v kazenskem postopku, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela Živilske šole za mandatno obdobje, pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Prijava na razpis za ravnatelja/ico.
Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 

AAA Zlata odličnost