Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 46/100-1/2016 Ob-1599/16, Stran 592
Na podlagi sklepa Sveta Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, z dne 29. 2. 2016, Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova cesta 24a, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J).
Kandidat/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje pedagoškega in poslovnega dela dijaškega doma.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let.
Začetek mandata je 1. 10. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja doma) skupaj z dosedanjimi delovnimi izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Maribor 

AAA Zlata odličnost