Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1598/16, Stran 592
Na podlagi 37. člena Poslovnika sveta zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje, Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila: o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da niste v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja/ico. Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v tajništvo šole do 12. ure zadnji dan roka.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/le pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti