Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1596/16, Stran 591
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (Uradni list RS, št. 34/15 z dne 15. 5. 2015), svet Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik objavlja javni razpis za
direktorja knjižnice (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima opravljen strokovni izpit za bibliotekarja,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno dejavnost,
– ima organizacijske sposobnosti,
– obvlada slovenski jezik,
– obvlada osnove računalništva,
– obvlada en tuj jezik.
Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidat/ka mora prijavi priložiti naslednja pisna potrdila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o delovni dobi,
– program razvoja knjižnice.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska 1, 1240 Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. O izboru bodo kandidati/ke pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 

AAA Zlata odličnost