Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1595/16, Stran 591
Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96,36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in sklepa Sveta zavoda OŠ Komenda Moste z dne 1. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti za uspešno vodenje zavoda ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od enega meseca in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite po pošti v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, s pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja/ico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Komenda Moste 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti