Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Št. 014-1/2016 Ob-1592/16, Stran 590
Svet Centra za socialno delo Jesenice na podlagi sklepa št. 19., 2. redne seje Sveta Centra za socialno delo Jesenice, z dne 25. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Jesenice 
Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) in 29., 30. in 31. člena Statuta Centra za socialno delo Jesenice, ter 4. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Jesenice, z dne 14. 12. 2004 in 5. 7. 2012, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu, od začetka opravljanja nalog direktorja
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da razpisni komisiji predstavijo program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Jesenice. Kandidati naj k vlogi priložijo tudi potrdilo o nekaznovanosti.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Jesenice, C. železarjev 4 a, z oznako »Ne odpiraj – za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Jesenice 

AAA Zlata odličnost