Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1591/16, Stran 589
Svet zavoda Osnovne šole Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 ZOFVI-J) ter sklepa Sveta zavoda z dne 2. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 ZOFVI-J).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8. dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kidričevo, Kidričevo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti