Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

Ob-1585/16, Stran 572
Na podlagi 15. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10. 2005 in ZRTVS-1A, Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2. 2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12) naročnik – RTV Slovenija, Regionalni RTV center Maribor, objavlja
razpis 
za oddajo prostorov interne restavracije 
Predmet razpisa je oddaja prostorov interne restavracije v najem, za zagotovitev prehrane zaposlenih in gostov RTV Slovenija.
Prostori se nahajajo v kletni etaži Regionalnega RTV centra Maribor (Ilichova 33, 2000 Maribor). Skupna velikost najemnih prostorov je 109 m2 (jedilnica 47 m², kuhinja 18 m², skladišča in garderoba 44 m²). Dostop do najemnih prostorov je samo iz notranjosti objekta, mimo glavnega vhoda Reginalnega RTV centra Maribor.
Naročnik nudi v uporabo vgrajeno opremo (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja, razsvetljava, točilni pult in kuhinjska oprema). Stroški porabe energentov (elektrike, plina in vode), čiščenja jedilnice in odvoza odpadkov (razen bioloških) bodo v dogovorjenem pavšalnem znesku zajeti v najemnino prostorov.
Ponudnik bo moral na svoje stroške zagotoviti čiščenje prostorov kuhinje, skladišč in garderobe ter odvoz bioloških odpadkov.
Ponudnik bo moral zagotoviti naslednjo dopolnitev opreme najetih prostorov:
– jedilnica – prti, posode za sol in poper in jedilni servis (krožniki, jedilni pribor),
– točilnica – avtomat za kavo, kozarci, skodelice za kavo in čaj,
– kuhinja – posoda in ostali pribor za pripravo hrane,
– skladišče – hladilniki za pijačo.
Pogoji za prijavo na razpis:
– Minimalni delovni čas restavracije je od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je restavracija praviloma zaprta, razen v primerih posebnega dogovora. Vsaka sprememba delovnega časa mora biti vnaprej dogovorjena.
– Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve različni malici na dan; mesno in vegetarijansko ter enostaven zajtrk, zaželjena pa je tudi izbira jedi po naročilu. Možnost naročila za reprezentanco in dodatna ponudba (rogljički, sendviči idr.) bo predmet dogovora.
– Ponudnik ne sme dovažati pripravljene hrane ampak mora hrano pripravljati v kuhinji RTV centra Maribor.
V prostorih RTV centra Maribor že obstaja ponudba iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar bo ostalo tudi po oddaji interne restavracije v najem.
Ogled prostorov bo možen med 6. 4. 2016 in 8. 4. 2016 od 9. in 11. ure, po najmanj enodnevni predhodni najavi. Prijave za ogled sprejemamo med 4. 4. 2016 in 7. 4. 2016, od 8. do 13. ure, na tel. 02/429-91-32.
Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe, v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naročnikove pogoje.
V ponudbi morajo biti navedene okvirne cene za najemnino, ki so jo pripravljeni ponuditi. Stroški porabe energentov (elektrike, plina in vode), čiščenje jedilnice in odvoza odpadkov (razen bioloških) so dogovorjeni v pavšalnem znesku 200,00 EUR in niso vključeni v najemnino.
Ponudbi mora biti predložen, s strani ponudnika predlagan, cenik hrane in pijače, ponudba zajtrka ter ponudba jedilnika dnevnih malic za 2 tedna.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: Regionalni RTV center Maribor, Ilichova 33, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za oddajo interne restavracije«. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti v tajništvo vodstva (Milena Gorjup) Regionalnega RTV centra Maribor, do dne 15. 4. 2016, najkasneje do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
Naročnik bo vse ponudbe pregledal, in če bo potrebno, od ponudnikov pridobil še dodatne informacije. Po preučitvi dokumentacije in morebitnih dodatnih informacij, bo naročnik najugodnejše ponudnike povabil na pogovor in jih nato pozval k oddaji končne ponudbe.
RTV Slovenija 
Regionalni RTV center Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti