Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

Št. 9000-1/2014 Ob-1404/16, Stran 440
Svet Centra za socialno delo Trebnje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 114/06 – ZUTPG in 57/12), 9. in 12. člena Statuta Centra za socialno delo Trebnje ter sklepa 2. redne seje Sveta Centra za socialno delo Trebnje, z dne 18. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Trebnje 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in najmanj 5 let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, dolžan pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi listinami.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis, kjer bodo predstavljene izkušnje pri delu ter program in vizijo dela socialnovarstvenega zavoda (CSD Trebnje) za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let. Pričetek mandata je 1. september 2016. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici priporočeno na naslov: Center za socialno delo Trebnje, Goliev trg 11, 8210 Trebnje, z oznako na ovojnici: »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti