Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3206. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič, stran 10490.

  
Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15), 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) ter na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) dajem
P O P R A V E K 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič 
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič ((Uradni list RS, št. 35/16) se v 135. členu pri enoti TRŽ 09 SS besedilo »Tržič – za Virjem Hraste« zamenja z besedilom »Tržič – Hraste« in črta besedilo: »1) Novogradnje objektov niso dovoljene, dopustna so le vzdrževalna in obnovitvena dela na obstoječih objektih in posegi za izboljšanje pričevalnosti kulturne dediščine.«
Pri enoti TRŽ 27 SS Tržič – za Virjem Hraste se doda nova 2) točka z besedilom: »Novogradnje objektov niso dovoljene, dopustna so le vzdrževalna in obnovitvena dela na obstoječih objektih in posegi za izboljšanje pričevalnosti kulturne dediščine.«
TRŽ 09 
Tržič – Hraste
SS
TRŽ 27 Tržič – za Virjem Hraste
SS
1) 1) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kultrunovarstveno soglasje. 
2) Novogradnje objektov niso dovoljene, dopustna so le vzdrževalna in obnovitvena dela na obstoječih objektih in posegi za izboljšanje pričevalnosti kulturne dediščine.
Št. 350-0009/2016
Tržič, dne 14. novembra 2016
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost