Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2924. Popravek Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 9388.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K 
Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah 
V Pravilniku oizvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16) se v prvem in drugem odstavku 41. člena beseda »alineje« nadomesti z besedo »točke«.
V četrtem odstavku 44. člena se beseda »alineje« nadomesti z besedo »točke«.
V napovednem stavku šestega odstavka 54. člena se za besedilom »v evidencah iz« beseda »četrtega« nadomesti z besedilom »3. točke tretjega«.
58. člen se pravilno glasi:
»58. člen
(veljavnost tobačnih znamk) 
Ne glede na peto točko tretjega odstavka 49. člena tega pravilnika, se tobačne znamke, ki so bile naročene in izdane ter prodane v skladu s Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 18/07 – popr., 26/10, 109/12 – ZTro-M, 9/13, 15/14, 43/14 in 47/16 – ZTro-1), uporabljajo do porabe zalog pri tiskarju, UJP oziroma trošarinskem zavezancu za tobačne izdelke.«.
Št. 007-548/2016-97
Ljubljana, dne 14. oktobra 2016
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost