Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2682. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-UPB7p), stran 8754.

  
Državni zbor je ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 22. septembra 2016 potrdil Popravek Uradnega prečiščenega besedilaZakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-UPB7), ki ga je Državni zbor potrdil na seji dne 21. junija 2016 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/16 z dne 27. junija 2016
P O P R A V E K 
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-UPB7p) 
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-UPB7) se
šesti odstavek 8. člena pravilno glasi:
»(6) Ko je voznik odsoten z dela zaradi razlogov, ki so navedeni v Odločbi Komisije 2007/230/ES z dne 12. aprila 2007 o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L št. 99 z dne 14. 4. 2007, str. 14), zadnjič spremenjeni s Sklepom Komisije z dne 14. decembra 2009 o spremembi odločbe Komisije 2007/230/ES o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L št. 330 z dne 16. 12. 2009, str. 80), v obdobju, navedenem v točki (i) prvega odstavka 36. člena Uredbe 165/2014/EU, mu je delodajalec, na podlagi izjave voznika, dolžan o tem izdati potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del prej navedene odločbe Komisije.«
ter
osmi odstavek 40.d člena pravilno glasi:
»(8) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 35. členom Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.«.
Št. 130-02/16-4/3
Ljubljana, dne 22. septembra 2016
EPA 1390-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti