Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1840. Popravek pisnih pomot v Poročilu o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016, stran 6294.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) in na podlagi 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sprejema
P O P R A V E K 
pisnih pomot v Poročilu o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016 
1. V Poročilu o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016, ki ga je Volilna komisija sprejela na seji dne 3. 6. 2016, se opravijo naslednji popravki pomot pri prepisovanju iz zapisnikov o izidu glasovanja volilnih komisij volilnih enot:
– na 14. strani Poročila se pri 5. Volilni enoti Kočevje v točki 4, število neveljavnih glasovnic iz »9« popravi v »12«,
– na 17. strani Poročila se pri 9. Volilni enoti Celje, v točki 5, število veljavnih glasovnic iz »787« spremeni v »743«.
2. Ta popravek začne veljati takoj. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani KGZS. Na spletni strani se objavi tudi čistopis Poročila.
Št. 014-2/2015-72
Ljubljana, dne 4. junija 2016
Jože Benec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost