Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1764. Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar), stran 6054.

  
P O P R A V E K 
I. 
V Sklepu o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar) objavljenem v Uradnem listu RS, št. 20/16 se v prvem odstavku 3. člena (območje, vsebina in oblika OPPN) popravi parc. št. 469/246, k.o. Letuš, ki se pravilno glasi »469/395, k.o. Letuš«.
II. 
Popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050-2/2016-7
Braslovče, dne 1. junija 2016
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.