Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1530. Popravek Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjusági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és fejlesztési Közintézett Lendva, stran 5364.

  
P O P R A V E K 
V Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjusági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és fejlesztési Közintézett Lendva (Uradni list RS, št. 8/16), se v celotnem besedilu odloka črta beseda »Közintézett« in nadomesti z besedo »Közintézet«.
Popravek velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0010/2015-5
Lendava, dne 6. maja 2016
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.