Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1262. Tehnični popravek Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka, stran 4230.

  
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) objavljam
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka 
V Pravilniku o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 35/15) se pred 17. členom doda tekst POGLAVJE IV: SKUPNE DOLOČBE ZA POMOČI DE MINIMIS.
Delu prvega stavka 17. člena, ki se je pred tehničnim popravkom glasil: »Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:« se zaradi dodatnega pojasnila dodajo besede »za namene iz poglavja II in III«. Tako se del prvega stavka 17. člena po tehničnem popravku glasi: »Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev za namene iz poglavja II in III pridobila pisno izjavo o:«
V nadaljevanju pravilnika se ostala poglavja temu primerno preštevilčijo.
Št. 441-2/2015-10
Mirna Peč, dne 8. aprila 2016
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost