Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

722. Popravek Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, stran 2438.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K 
Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
V Pravilniku o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 100/15) se:
– v Prilogi 3 – Podatki iz bilance stanja, v postavki pod zaporedno številko 28: A. PODJETNIKOV KAPITAL, besedilo »(29+30+31+32+33+34+35)« pravilno glasi »(29+30+31+32+33+34-35)«,
– v Prilogi 4 – Podatki iz izkaza poslovnega izida, v stolpcu Zaporedna številka, zaporedna številka »48« pravilno glasi »45« in zaporedna številka »49« pravilno glasi »46« ter v opombi besedilo »zap. št. 48« pravilno glasi »zap. št. 45«.
Št. 007-826/2015/32
Ljubljana, dne 4. marca 2016
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
 
 

AAA Zlata odličnost