Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

68. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Irak o statusu osebja Slovenske vojske, ki sodeluje pri usposabljanju pripadnikov varnostnih sil regionalne vlade iraškega Kurdistana, v Iraku, stran 385.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Irak o statusu osebja Slovenske vojske, ki sodeluje pri usposabljanju pripadnikov varnostnih sil regionalne vlade iraškega Kurdistana, v Iraku 
1. člen 
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Irak o statusu osebja Slovenske vojske, ki sodeluje pri usposabljanju pripadnikov varnostnih sil iraškega Kurdistana, v Iraku, sklenjen z izmenjavo not 14. julija 2016 in 26. avgusta 2016.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTY OF FOREIGN AFFAIRS
No. ZNO-55223-2/2016/1
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq and has the honour, with reference to the letter of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia of 16 February 2016 and the preceding United Nations Security Council Resolution 2249(2015) calling upon member states to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by ISIL also known as Da’esh, to request confirmation that the personnel of the Slovenian Armed Forces, who, with the consent of the Republic of Iraq, will be temporarily stationed in the territory of the Republic of Iraq in order to support training measures for the security forces of the Government of the Region of Kurdistan-Iraq, have been accorded the status equivalent to that of administrative and technical staff of a diplomatic mission under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961. Those persons will enter and leave the Republic of Iraq upon presentation of service passports that contain a valid Iraqi visa, they will wear uniforms and will carry arms for personal protection and for the protection of staff, and devices required for operations and designated installations.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq the assurance of its highest consideration.
Ljubljana, 14th July 2016
Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Iraq
Protocol Department
Baghdad
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Št. ZNO- 55223-2/2016/1
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Irak ter ima v zvezi s pismom ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije z dne 16. februarja 2016 in Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 2249 (2015), ki države članice poziva, naj okrepijo in uskladijo svoja prizadevanja, da bi preprečile in zatrle teroristična dejanja Islamske države Iraka in Levanta oziroma Daeša, čast prositi za potrditev, da je bil osebju Slovenske vojske, ki bo s soglasjem Republike Irak začasno nameščeno na njenem ozemlju, da bi sodelovalo pri urjenju varnostnih sil regionalne vlade iraškega Kurdistana, podeljen status, enakovreden statusu administrativnega in tehničnega osebja diplomatskega predstavništva po Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961. To osebje bo vstopilo v Republiko Irak in jo zapustilo ob predložitvi službenih potnih listov z veljavnim iraškim vizumom, oblečeno bo v uniforme, pri sebi bo imelo orožje za osebno varnost in varnost osebja ter opremo za operacije in določene objekte.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Irak ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 14. julij 2016 
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republika Irak
Protokol
Bagdad
Embassy of the Republic of Iraq
Vienna / Austria
No. IRQ/218
The Iraqi Embassy in Vienna presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia, and with reference to the Embassy note verbal No. (IRQ/199) dated 18 of August 2016, has the honor to inform your esteemed Ministry that the military advisors who are holding diplomatic and service passport are enjoying the same immunity and privileges to that technical and administrative staff in accordance with the 1961 Vienna convention. The Embassy would like to confirm that your advisors are allowed to wear their uniform and carry their personal light weapons prior to the commencement of their duties as military advisors in Iraq.
The Embassy of the Republic of Iraq avails itself of its opportunity to renew to Ministry of Foreign Affairs of Slovenia, the assurance of its highest consideration.
Vienna, 26 August 2016 
The Ministry
of Foreign Affairs of Slovenia
Veleposlaništvo Republike Irak
Dunaj / Avstrija
Št.: IRQ/218
Iraško veleposlaništvo na Dunaju izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ter ima v zvezi z verbalno noto veleposlaništva št. (IRQ/199) z dne 18. avgusta 2016 čast obvestiti vaše cenjeno ministrstvo, da vojaški svetovalci, ki imajo diplomatski ali službeni potni list, uživajo enako imuniteto in privilegije, ki so dodeljeni tehničnemu in administrativnemu osebju v skladu z Dunajsko konvencijo iz leta 1961. Veleposlaništvo potrjuje, da vaši svetovalci lahko nosijo svojo uniformo in lahko osebno orožje pred nastopom svoje dolžnosti vojaškega svetovalca v Iraku.
Veleposlaništvo Republike Irak ob tej priložnosti ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje globoko spoštovanje.
Dunaj, 26. avgust 2016 
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-40/2016
Ljubljana, dne 7. decembra 2016
EVA 2016-1811-0079
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost