Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, stran 13308.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/16) se preambula odloka spremeni tako, da glasi: »Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 12. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel«
2. člen 
Besedilo 3. člena se nadomesti z besedilom:
»Zavod posluje pod imenom: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Skrajšano ime zavoda je: Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah.
Sedež zavoda je v Šmarju pri Jelšah.
Poslovni naslov zavoda je Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi in polno odgovornostjo v pravnem prometu, v svojem imenu in za svoj račun, kot to določajo zakoni in ta odlok. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.«
3. člen 
V prvem odstavku 19. člena se besedilo »datuma vpisa zavoda v sodni register« nadomesti z besedilom »dneva konstituiranja sveta«.
4. člen 
Besedilo 24. člena se nadomesti z besedilom:
»Sredstva za ustanovitev in začetek dela zagotovi ustanovitelj.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0069/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost