Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3903. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PL9 – Tajfun, stran 13300.

  
Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12 in 35/13 – skl. US:U-I-43/13-8) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – UPB1) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PL9 – Tajfun
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PL9 – Tajfun (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
Dopolnjeni osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sentjur.si.
Javna razgrnitev bo trajala od srede, 11. 1. 2017, do vključno ponedeljka, 13. 2. 2017.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v sredo, 1. 2. 2017, v sejni sobi Občine Šentjur (pritličje levo), z začetkom ob 16.00 uri.
4. člen 
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek OPPN lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Šentjur ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov obcina.sentjur@sentjur.si.
5. člen 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šentjur (www.sentjur.si).
Št. 350-012/2016(261)
Šentjur, dne 23. decembra 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost