Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3888. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji, stran 13291.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US, 111/13 in 68/16), 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 43/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji 
1. člen 
V merilih, ki so priloga Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 40/08, 17/09 in 7/11) (v nadaljevanju: Pravilnik), se v drugi vrstici tabele v točki F), črta besedi »izven občine«.
2. člen 
Vse ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-15
Rečica ob Savinji, dne 20. decembra 2016
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost