Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji, stran 13290.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. seji dne 20. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 122/08, 57/10, 24/14) (v nadaljevanju: odlok) se v 3. členu v tabeli spremeni zapis pod zaporedno številko 18.1, ki se glasi:
18.1
267161
R I 225
SPODNJA REČICA – TRNOVEC
267110
829
V
0
V zadnji vrstici tabele v tem členu se zapis »25.360« nadomesti s »25.329«.
2. člen 
V 4. členu odloka se v tabeli spremenita zapisa pod zaporedno številko 20 in zaporedno številko 59, ki se glasita:
20
767431
267161
TRNOVEC – ODCEP GORICA
267112
282
V
0
59
768231
267073
POLJANE – MESNIČAR
PARC. 819/1
787
V
0
V zadnji vrstici tabele v tem členu se zapis »32.767« nadomesti s »33.382«.
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2016-192(507) z dne 15. 11. 2016.
4. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-18
Rečica ob Savinji, dne 20. decembra 2016
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost