Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3881. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2017, stran 13287.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-16, 50/14, 90/14 – ZDU-11, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 14. seji dne 22. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2017 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2017.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Radeče za leto 2017 iz naslova nakupa nepremičnega premoženja se predvideva nakup naslednjih nepremičnin (glej specifikacijo v prilogi) v vrednosti 92.330,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Pogodbe o nakupu nepremičnin podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost