Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3880. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2017, stran 13285.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-16, 50/14, 90/14 – ZDU-11, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 14. seji dne 22. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2017 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2017.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2017 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo stanovanjskih hiš v orientacijski vrednosti 29.200,00 €, garaže v orientacijski vrednosti 9.468 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 47.778,15 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 82.950,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost