Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Podvelka, stran 13279.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta Občine Podvelka (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/06 in 1/12) je Občinski svet Občine Podvelka na 16. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Podvelka 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Podvelka (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009, 8/2009, 8/2013 in 23/2015).
2. člen 
V 4. členu tabele »Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so« se:
– pod zaporedno št. 32 obstoječi zapis nadomesti z naslednjim:
Zap. št.
Številka ceste ali odseka
Začetek ceste ali odseka
Potek ceste
Konec ceste ali odseka
Dolžina ceste ali odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina ceste v sosednji občini [m]
32
819451
G1 1
Odcep AM Rebernik
HŠ 29A
110
V
0
– pod zaporednimi št. 70.2 in 70.3 dodajo naslednji zapisi:
Zap. št.
Številka ceste ali odseka
Začetek ceste ali odseka
Potek ceste
Konec ceste ali odseka
Dolžina ceste ali odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina ceste v sosednji občini [m]
70.2
819041
319870
ČN Janževski vrh
ČN
217
V
0
70.3
819061
R3 704
Cerkev Sv. Kolbe
HŠ 55A
107
V
0
– v zadnji vrstici tabele zapis »82.870 m« nadomesti z »83.171 m«.
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo številka 37162-3/2016-213 (507) z dne 5. 12. 2016.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0040/2016-3/2
Župan 
Občine Podvelka 
Anton Kovše l.r.

AAA Zlata odličnost