Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok, stran 13279.

  
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01, 71/04, 53/05, 60/06, 63/06 – popr., 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 13. seji dne 22. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 38/14), in sicer se črta besedilo drugega odstavka 2. člena pravilnika in nadomesti novim, ki se glasi:
»2. Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi v skladu z zakonodajo.«
2. člen
V 3. členu pravilnika se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»V primeru socialnih stisk, začasnih preselitev zaradi nasilja v družini in drugih socialnih okoliščin, se lahko staršem povrnejo celotni potni stroški ne glede na to, da otrok obiskuje osnovno šolo izven šolskega okoliša. O povrnitvi potnih stroškov odloča komisija za ugotavljanje upravičenosti do denarne pomoči. Na podlagi vloge in zapisnika komisije se izda odločba iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2016
Pivka, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost