Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3873. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka, stran 13273.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 13. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11) se v peto alinejo 20. člena (postopek odmere komunalnega prispevka) doda besedilo:
»Komunalni prispevek v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, ki se odmeri v skladu s prejšnjo alinejo, lahko zavezanec plača v 12 enakih obrokih brez obresti, oziroma v največ toliko obrokih, da posamični obrok ni manjši od 70 EUR. V primeru ne priključevanja obstoječega objekta na komunalno opremo, zavezanec predloži izjavo o morebitni kasnejši priključitvi objekta. V tem primeru plačilo komunalnega prispevka na obroke ni mogoče.«
2. člen 
(veljavnost in objava odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2016
Pivka, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost