Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3867. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2017, stran 13264.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) in 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 98/03, 34/04, 125/04) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 17. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2017 
1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2017 znaša za pozidane gradbene parcele 0,0014 EUR, za zazidljive gradbene parcele pa 0,00025459 EUR.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
3. člen 
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15).
Št. 422-00093/2016-3
Moravske Toplice, dne 23. decembra 2016
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost