Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13251.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Loški Potokj (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na 11. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Na nepremičninah parcelnih. Št:
– 285/7 k.o. 1641-Hrib-Ribniški,
– *320 k.o. 1641-Hrib-Ribniški,
se ukine vknjižena lastninska pravica Splošnega ljudskega premoženja in postane last Občine Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, matična št. 5883806.
II. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Loški Potok in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0026/2016
Hrib - Loški Potok, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost