Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3857. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izdajanju dovoljenj za izvajanje nalog in opravil izvedeništva in ocenjevanja s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva, stran 13239.

  
Na podlagi Sklepa Zbora združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko na 19. seji z dne 24. 3. 2016 in Sklepa komisije za podeljevanje dovoljenj Združenja sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko na 8. seji z dne 22. 3. 2016 se sprejme
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o izdajanju dovoljenj za izvajanje nalog in opravil izvedeništva in ocenjevanja s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva 
Dopolni se 13. člen, tako da se dopolnjen glasi:
»13. člen
prenehanje dovoljenja in drugi ukrepi
AD (1) Dovoljenje preneha:«
Člen ostane nespremenjen.
Doda se nova alinea, ki se glasi:
»Dovoljenje (licenca) članu SICGRAS ne preneha, če je izbrisan iz seznama MP zaradi dejanja, ki ni hujša kršitev strokovnih oziroma etičnih pravil ali storitve kaznivega dejanja (npr. zaradi zamude oziroma nerednega ali nevestnega dela).«
in doda nov 18. člen istega pravilnika, ki se glasi:
»18. člen
Dopolnjen 13. člen začne veljati z dnem Sklepa Zbora združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko na 19. seji z dne 24. 3. 2016.«
Ljubljana, dne 27. decembra 2016
Predsednica 
Komisije za pod. licenc
Karin Fincinger l.r.

AAA Zlata odličnost