Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3850. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaposlitvenih centrih, stran 13183.

  
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaposlitvenih centrih 
1. člen 
V Pravilniku o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 57/12) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za pomoč invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zaposluje zaposlitveni center strokovne delavce in sodelavce iz 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI).«.
2. člen 
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru prenosa dejavnosti in delavcev na drugo pravno osebo po 75. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), mora delodajalec prenosnik ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, predložiti dokumente, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen 
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število oseb iz prejšnjega odstavka ne sme presegati števila invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih.«.
4. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, zaposlitveni center, ki zaposluje do vključno deset invalidov na zaščitenih delovnih mestih, financira v višini 3.600 eurov mesečno.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Financiranje iz prejšnjega odstavka zagotavlja sklad, pristojen za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.«
5. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(državne pomoči) 
Zaposlitveni centri lahko poleg finančnih sredstev iz prejšnjega člena prejmejo tudi druga javna sredstva, pri čemer morajo upoštevati pravila, ki veljajo za državne pomoči.«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 0072-16/2016/6
Ljubljana, dne 28. decembra 2016
EVA 2016-2611-0070
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost