Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3705. Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa, stran 12789.

  
Na podlagi prvega odstavka 14. člena in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa 
1. člen 
(predmet urejanja) 
Ta sklep ureja slovensko strukturo mednarodne številke bančnega računa (International Bank Account Number; v nadaljevanju IBAN). IBAN v slovenski strukturi lahko dodeljujejo samo ponudniki plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudniki plačilnih storitev, ki opravljajo plačilne storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji, v povezavi z opravljanjem bančnih in finančnih storitev ter dodatnih in drugih finančnih storitev, kot so opredeljene v 5. in 6. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR, v nadaljevanju: ZBan-2).
2. člen 
(pojmi) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo, in v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
3. člen 
(označevanje plačilnih in transakcijskih računov pri ponudnikih plačilnih storitev) 
Ponudniki plačilnih storitev lahko slovensko strukturo IBAN, kot je določena v tem sklepu, če ni drugače določeno s posebnim predpisom, uporabljajo pri:
– označevanju plačilnih računov,
– izvajanju drugih storitev iz 1. člena tega sklepa.
Pri uporabi slovenske strukture IBAN v okviru izvajanja poslov v zvezi s storitvami iz 1. člena tega sklepa morajo ponudniki plačilnih storitev smiselno upoštevati ista pravila, kot so s tem sklepom določena za označevanje plačilnih računov.
Ponudniki plačilnih storitev morajo označevati transakcijske račune v slovenski strukturi IBAN, kot je določeno v tem sklepu, če ni drugače določeno s posebnim predpisom.
Ponudnik plačilnih storitev ne sme dodeliti posameznemu plačilnemu računu enake številke plačilnega računa, kot jo ima ali jo je imel drug plačilni račun pri tem ponudniku plačilnih storitev, razen če je od zaprtja tega računa minilo najmanj 10 let.
4. člen 
(številka plačilnega računa) 
Številka plačilnega računa je oblikovana v strukturi IBAN, ki je določena s standardom ISO 13616.
Številka plačilnega računa je sestavljena iz 19 črkovnih in numeričnih znakov, ki so razdeljeni v naslednje sklope, v zapisanem zaporedju:
1. oznaka države – Slovenije (d),
2. kontrolna številka plačilnega računa (e) in
3. del številke plačilnega računa, ki šteje kot osnovna številka bančnega računa (Basic Bank Account Number; v nadaljevanju BBAN) znotraj strukture IBAN in je razdeljen v naslednje sklope, v zapisanem zaporedju:
– nacionalna identifikacijska oznaka ponudnika plačilnih storitev (b),
– identifikacijska oznaka imetnika plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev (a) in
– kontrolna številka BBAN (c).
5. člen 
(oznaka države) 
Oznaka države – Slovenije (d) je določena po standardu ISO 3166 in je sestavljena iz 2 črkovnih znakov: »SI«.
6. člen 
(kontrolna številka plačilnega računa) 
Kontrolna številka plačilnega računa (e) je sestavljena iz 2 numeričnih znakov. Za izračun kontrolne številke plačilnega računa se uporablja standard ISO 7064, MOD 97-10.
Primer izračuna kontrolne številke plačilnega računa je v prilogi 1 k temu sklepu.
7. člen 
(nacionalna identifikacijska oznaka ponudnika plačilnih storitev) 
Nacionalna identifikacijska oznaka ponudnika plačilnih storitev (b) je sestavljena iz petih numeričnih znakov, ki so razdeljeni v naslednja dva sklopa, v zapisanem zaporedju:
– dvomestna identifikacijska oznaka ponudnika plačilnih storitev (b1) in
– trimestna identifikacijska oznaka organizacijske enote ponudnika plačilnih storitev (b2).
Dvomestno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev (b1) na podlagi zahteve ponudnika plačilnih storitev določi Banka Slovenije. Eno ali več trimestnih identifikacijskih oznak organizacijske enote ponudnika plačilnih storitev (b2) določi ponudnik plačilnih storitev sam.
Banka Slovenije posameznemu ponudniku plačilnih storitev določi eno dvomestno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev (b1). Posamezen ponudnik plačilnih storitev ima lahko več dvomestnih identifikacijskih oznak, če kot prevzemni ponudnik plačilnih storitev v primeru združitve ponudnikov plačilnih storitev ali druge oblike statusnega preoblikovanja z enakim učinkom prevzame obstoječo dvomestno identifikacijsko oznako prevzetega ponudnika plačilnih storitev.
O vsaki nameri prevzema dvomestne identifikacijske oznake v skladu s prejšnjim odstavkom je dolžan prevzemni ponudnik plačilnih storitev obvestiti Banko Slovenije najmanj tri mesece pred nameravanim prevzemom.
8. člen 
(nacionalna identifikacijska oznaka plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, družbe za izdajo elektronskega denarja ali družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo) 
Ne glede na določbe 7. člena tega sklepa Banka Slovenije ponudniku plačilnih storitev, ki je plačilna institucija, plačilna institucija z opustitvijo, družba za izdajo elektronskega denarja ali družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, na podlagi njegove zahteve določi nacionalno identifikacijsko oznako (b), ki je sestavljena iz petih numeričnih znakov.
Nacionalna identifikacijska oznaka plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, družbe za izdajo elektronskega denarja ali družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo je sestavljena iz dvomestne identifikacijske oznake (b1), ki je pri vseh plačilnih institucijah, plačilnih institucijah z opustitvijo, družbah za izdajo elektronskega denarja ali družbah za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo enaka »91«, ter trimestne identifikacijske oznake (b2), ki označuje posamezno plačilno institucijo, plačilno institucijo z opustitvijo, družbo za izdajo elektronskega denarja ali družbo za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo.
Nacionalna identifikacijska oznaka plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, družbe za izdajo elektronskega denarja ali družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ne vsebuje identifikacijskih oznak njenih organizacijskih enot.
9. člen 
(identifikacijska oznaka imetnika plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev) 
Identifikacijska oznaka imetnika plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev (a) je sestavljena iz osmih numeričnih znakov in jo določi posamezni ponudnik plačilnih storitev, ki vodi plačilni račun imetnika.
10. člen 
(kontrolna številka BBAN) 
Kontrolna številka BBAN (c) je sestavljena iz 2 numeričnih znakov. Za izračun kontrolne številke BBAN se uporablja poenostavljen postopek standarda ISO 7064, MOD 97-10.
Primer izračuna kontrolne številke BBAN je v prilogi 1 k temu sklepu.
11. člen 
(zapis) 
Številka plačilnega računa se zapiše v naslednji obliki:
1. elektronski zapis: znaki si sledijo brez presledkov ali ločilnih znakov
(d)(d)(e)(e)(b)(b)(b)(b)(b)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(c)(c),
2. vizualni zapis: znaki se zapišejo v skupinah po štiri znake s presledki
(d)(d)(e)(e) (b)(b)(b)(b) (b)(a)(a)(a) (a)(a)(a)(a) (a)(c)(c).
Prikaz in primera zapisa številke plačilnega računa sta v prilogi 2 k temu sklepu.
12. člen 
(seznam identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev) 
Seznam identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev vsebuje naslednje podatke:
(i) nacionalno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev (b),
(ii) naziv ponudnika plačilnih storitev,
(iii) naslov (ulico in hišno številko) ponudnika plačilnih storitev,
(iv) poštno številko,
(v) kraj in
(vi) pripadajočo enajstmestno poslovno identifikacijsko kodo (Business Identifier Code).
Seznam identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.
13. člen 
(obveznosti ponudnika plačilnih storitev) 
Ponudnik plačilnih storitev mora skladno z navodilom, ki ga za ta namen izda Banka Slovenije, Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi podatkov, opredeljenih v 12. členu tega sklepa.
14. člen 
(prehodna določba) 
Ponudnik plačilnih storitev najpozneje do 31. 1. 2017 posreduje Banki Slovenije vse podatke, opredeljene v 12. členu tega sklepa, veljavne na dan 15. 1. 2017, skladno z navodilom, ki ga za ta namen izda Banka Slovenije.
15. člen 
(končna določba) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 71/09, 62/15 in 92/15).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije